رنگین کمان عاشقی

shabro.tablighat@yahoo.com /asal.shabro@gmail.com
یکشنبه 2 فروردین‌ماه سال 1394

نی

سکوتم قفل می کند هر دم

تا بشنود آن ساز که درآید از نی

در امتداد صورت عشق

بر خط شاهرگ نفسهام


یکشنبه 2 فروردین‌ماه سال 1394

صحنه

هنوزم نفس می کشد روی صحنه

او که چشمانش را بسته

گرچه نگاهش را ز دنیا بسته

اما چشمها خیره مانده به صحنه

من در عجبم کین صداست که مانده

یا تصویر قلبی که جا مانده

یکشنبه 2 فروردین‌ماه سال 1394

عید قربان

بگذر از تمام بودن ها و نبودن ها

پررنگ کن واژه کمیاب ایثار را

بین خطوط فاصله ها

( تعداد کل: 244 )
   1       2       3       4       5       ...       82    صفحه بعدی